Preview Mode Links will not work in preview mode

Mar 13, 2019

"Vi är en udda fågel"

I åttonde avsnittet av Utgivarpodden möter vi Ami Malmros, utvecklingschef och ansvarig utgivare på UR. Hon pratar bland annat om mediekompetens och om risken att slå sönder redaktionerna i jakten på flexibilitet och agilitet.

I Utgivarpodden träffar Patrik Hadenius utgivare runt om i...