Preview Mode Links will not work in preview mode

Apr 18, 2019

I nionde avsnittet av Utgivarpodden möter vi två chefredaktörer och ansvarig utgivare i Västerbotten: Jessica Wennberg, VK, och Marcus Melinder, Norran. De pratar bland annat om JK:s nedlagda förtalsundersökning och vådan av att ta upp mobilen och fotografera när man kör.